THẦN ĐÈN MIỀN NAM

Chỉnh Nhà Bị Nghiêng tới 75% ở Kiên Giang

14.03

Chỉnh nhà bị nghiêng ở Kiên Giang. Nhà Anh Minh, do nằm trên con đường dốc. Ảnh hưởng đến độ nghiêng, và xử lý rất khó khăn

0908154707