THẦN ĐÈN MIỀN NAM

Xử lý nền móng bị yếu ở Đồng Nai

14.03

Dùng các con đội nâng đều các cột, lấy thân gỗ tròn làm ống lăn, thiết kế đường rãnh tương tự như hạ thủy tàu ghe…

0908154707