Tin tức

Nâng nhà lên cao 1,5m ở Đà Nẵng

14.03.2024

Ban đầu, phương án đưa ra chỉ là nâng cao tòa nhà lên; tuy nhiên, trong thời điểm thi công, xuất hiện thêm vấn đề phát sinh khi nền đất quá yếu. Đơn vị thi công đưa ra thêm phương án ép cọc gia...

 

0908154707