Tin tức

Xử lý nền móng - Gia cố móng nhà ở Bình Dương

14.03.2024

Để thực hiện việc nâng cao, “thần đèn” đã huy động hơn 20 nhân công, 34 con đội bằng máy và 12 con đội thủ công. Đầu tiên, công nhân phải đào sâu xuống 4,5 m, sau đó ép 56 cọc bê tông à...

 

0908154707